Gimnastyka słowiańska. Podstawy mojej nauki jako instruktorki.

Tekst
Blog|Eko zycie|Filozfia wiejskiej gospodyni domowej|Gimnastyka słowiańska

GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA – moja nauka.

Ukończyłam szkolenie Gimnastyki Słowiańskiej (GS) Tradycyjnej według programu opracowanego przez Oksanę Pawłowską.
Jest to pierwszy i jedyny kurs instruktorski GS Tradycyjnej, który spełnia akademickie standardy nauczania. Program szkolenia został opracowany we współpracy z ekspertami i wykładowcami z uczelni medycznych i obejmuje zastosowanie gimnastyki jako narzędzia w fizjoterapii. Certyfikat instruktora wydawany jest przez ETNAidea Sp. z o.o. oraz Szkołę Gimnastyki Słowiańskiej w Tradycji Białoruskiej.
1. Szkolenie prowadzi instruktorka Oksana Pawłowska.
Posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie folkloru i etnografii (1997-2002), a od 2004 roku zajmuje sieę badaniami nad tradycyjnymi słowiańskimi praktykami fizycznymi. Od 2009 roku angazżuje ekspertów z dziedziny fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej i położnictwa w badania nad tradycyjnymi technikami ćwiczeń.
2. Program szkolenia obejmuje kurs „gimnastyka jako instrument fizjoterapii”, który wykłada mgr Magdalena Napieralska, wykładowca uniwersytecki i fizjoterapeuta z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jednym z konsultantów jest dr Natasza Tobiasz-Kalkun, nauczyciel akademicki, badacz, położna dyplomowana (RM – registered midwife), edukator. Kierownik Katedry Położnictwa, Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn (do sierpnia 2022r.). Wiceprezes Polskiej Federacji Edukacji Diabetologicznej (PFED) oraz Przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Diabetologicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
3. Instruktorzy kursu uczestniczaą w badaniach medycznych, konkursach i konferencjach medycznych, doradzają autorom publikacji naukowych (etnografom, badaczom medycyny ludowej i położnictwa) na tematy związane z gimnastyką tradycyjną.
4. Program szkolenia wyklucza studiowanie oraz promocję bezpodstawne fikcje o seksualnym pochodzeniu ćwiczeń, związku ćwiczeń z „systemem” słowiańskich symboli, pseudosłowiańskim horoskopem, intencji lub odwołań do starożytnych bogów.

5. Szkolenie obejmuje obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne, które są prowadzone przez dwóch niezależnych egzaminatorów. Egzaminatorzy ci posiadajaą wysoki poziom wyszkolenia w gimnastyce i nie uczestniczą w kursie, co zapewnia obiektywność ocen.
6. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia i kontynuowania szkolenia w zakresie uprawnień instruktorskich jest poprawne wykonanie przez kobietę każdego z 27 ćwiczeń. Wymóg ten zapewnia pomyślną naukę w modułach dotyczących zrozumienia i pokonywania przeszkód w szkoleniu innych kobiet.

Więcej o Gimnastyce i dlaczego gimnastyka różni sieę od jogi, przeczytasz na stronach internetowych oraz w publikacjach naukowych.

Krótka historia Gimnastyki Słowiańskiej dla kobiet

https://www.facebook.com/gimnastykaslowianskatradycyjna

– Magdalena Gorostiza. Gimnastyka słowiaoska dla kobiet – magia ruchu, który uwalnia od bólu. 12 maja 2021,

22:45. https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/gimnastyka-slowianska-dla-kobiet-magia-ruchu-ktory-uwalnia-od-

bolu/bn71j5c,30bc1058

Publikacje naukowe w 2022 r.:
– Tobiasz-Kalkun, N. ó
CORE-ConceptGSC
w czwartej edycję Konkursu Start-Up-Med, który jest wydarzeniem
towarzyszącym VII Kongresowi Wyzwao Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC, 3-4 marca 2022 r.).
CORE-ConceptGSC czy „CORE Concept – gimnastyka słowiaoska w ciąży” to usługa zdalnej edukacji przedporodowej,
oparta na ćwiczeniach gimnastyki słowiańskiej, dedykowanych kobietom planującym ciążę, w ciąży i połogu.
https://www.rynekzdrowia.pl/konkurs/konkurs-start-up-med-2022,104/katedra-poloznictwa-szkola-zdrowia-
publicznego-collegium-medicum-uniwersytet-warminsko-mazurski-w-olsztynie,3452/

Udostępnij artykuł na:

Poprzedni wpis
Gimnastyka słowiańska w moim życiu
Następny wpis
Gimnastyka słowiańska – krótko o niej. Co to jest? Co można zyskać?